Brazilian Jiujitsu Champions Cup

Brazilian Jiujitsu Champions Cup tournament, finished 3rd place

Brazilian Jiujitsu Champions Cup tournament, finished 3rd place